แคมเปญได้ถูกนำไปใช้กับมาตรฐานของสกุลเงิน USD, US Cent หรือมาตรฐานสกุลเงิน EUR บัญชี EUR Cent ซึ่งเปิดเมื่อวันที่ 15/06/2013 ไม่รวมบัญชี MT5 อำนาจทางการเงินสูงสุดสำหรับบัญชีการลงทะเบียนของแคมเปญคือ 1: 200 และระดับ stop out ที่ 100%

 1. ลูกค้าทุกคนของบริษัทมีสิทธิที่จะได้รับโบนัส 55% ของเงินฝากไปยังบัญชีซื้อขาย โบนัส 55% จะได้รับเครดิตภายในระยะเวลาของแคมเปญ แต่ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่เงินฝากมีการประมวลผล มีเพียงโบนัสเท่านั้นที่สามารถได้รับเครดิตสำหรับกองทุนที่อยู่ในบัญชีในขณะที่การส่งใบสมัคร
 2. โบนัส 55% ไม่สามารถรับได้ในบัญชีที่ได้รับการให้เครดิตกับโบนัสอีกประเภทหนึ่ง ที่จะได้รับโบนัส 55% ที่ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีใหม่และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน ลูกค้าสามารถมีจำนวนบัญชีที่มีโบนัส 55% อย่างไม่จำกัด
 3. ลูกค้ามีสิทธิที่จะได้รับโบนัส 55% สำหรับการฝากเงินทุกโบนัสจะถูกคำนวณความแตกต่างระหว่างเงินฝากและถอนเงิน
 4. ลูกค้าตกลงว่าการถอนใด ๆ ซึ่งเป็นสาเหตุของจำนวนเงินทั้งหมดของเงินโบนัสทั้งหมด (รวมถึงการยกเลิกโบนัส) เกิน 55% ของอัตรากำไรขั้นต้นฟรีในบัญชีการซื้อขายซึ่งจะตามด้วยการยกเลิกโบนัสเท่ากับส่วนต่างระหว่างค่าเหล่านี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการยกเลิกโบนัสเกินจำนวนเงินที่ถอน โปรดงดเว้นจากการถอนใดๆ หากจำนวนเงินโบนัสทั้งหมดในบัญชีเกินกว่าจำนวนที่ได้รับอนุญาตของโบนัสสำหรับอัตรากำไรขั้นต้นฟรีในบัญชีซื้อขาย
 5. ข้อมูลประจำตัวที่บริาัทไม่ได้ขอขณะทำการขอโบนัส 55% แต่บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะขอเอกสารประจำตัวตามดุลพินิจของบริษัทเอง
 6. โบนัส 55% สามารถถอนได้หลังจากการซื้อหรือซื้อเสร็จสมบูรณ์เท่านั้น ปริมาณรวมของการซื้อขายจะเท่ากับ X * 6 InstaForex lots โดยที่ X - ปริมาณรวมของเงินโบนัสที่ได้รับ (ปริมาณรวมของโบนัสทั้งหมดรวมทั้งโบนัสยกเลิกหรือหายไปบางส่วน) สำหรับบัญชีใน RUR ปริมาณการซื้อขายที่มีการคำนวณตามสูตรต่อไปนี้: X * 5/30 (InstaForex lots) ขณะที่บัญชีที่เปิดในสกุลเงิน EUR ใช้สูตรดังนี้ X * 5 * 1,4 (InstaForex lots)เป็นไปได้ที่จะถอนเงินโบนัสออก (ยกเว้นเงินโบนัสในบัญชีในขณะที่เมื่อ stop out เกิดขึ้น)ไม่สามารถถออนเงินโบนัสออกแค่บอกส่วน หากต้องการถอนเงินโบนัสออกจากบัญชีการเทรด กรุณาส่งคำขอไปที่ bonuses@ifxtrading.com จำนวนเงินทั้งหมดของโบนัสที่ควรจะมีอยู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในขณะที่ผู้จัดการพิจารณาคำขอถอนเงิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเงินโบนัสถอนเงินโดยไม่ต้องอธิบาย *
 7. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโบนัส 55% โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้งดการใช้เงินโบนัสในการพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายของคุณ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ของการยกเลิกโบนัสรวมทั้ง stop out เพราะโบนัสเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท จนกระทั่งลูกค้าได้รับโบนัสโดยทำการซื้อขายในปริมาณเงินที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของข้อตกลงปัจจุบัน **
 8. ผลกำไรใดๆ ที่มากกว่าจำนวนเงินโบนัสสามารถถอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด หากเงื่อนไขทั้งหมดตรงตามข้อตกลงยกเว้นประเด็นที่ระบุไว้ในข้อ 9
 9. ลูกค้าต้องยอมรับว่าบริษัทอาจจะยกเลิกโบนัสและแก้ไขผลกำไรที่มีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินโบนัส ในกรณีของการตรวจสอบใดๆของการละเมิดโปรแกรมโบนัส หากบัญชีมีกำไรเท่ากับเงินฝากโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าหรืออธิบายหรือเหตุผล ลูกค้าต้องยอมรับความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของการใช้ในข้อนี้
 10. ในกรณีที่จำนวนเงินโบนัสเกินกว่า $ 2,000 และมากเกินกว่า 10% ของการซื้อขายที่น้อยกว่า 0.01 market lot (0.1 InstaForex lot เช่น 1 pip จะเท่ากับประมาณ $ 0.10) โบนัสสามารถลดลงได้ถึง $ 1,000 ในกรณีที่จำนวนเงินโบนัสมากกว่า $ 10,000 และมากกว่า 10% ของการซื้อขายซึ่งน้อยกว่า 0.1 market lot (1 InstaForex lots คือ 1 pip จะประมาณเท่ากับ $ 1) โบนัสจะลดลงถึง 3,000 $
 11. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไว้แต่ตามดุลยพินิจ ในการคำนวณและ การมอบผลกำไรที่ได้รับมาจากการใช้โบนัสเงินทุนจากช่วงการลงทะเบียนบัญชีการซื้อขาย หรือจากช่วงที่มีการเพิ่มโบนัสเงินทุนเข้าไปยังบัญชี ในสัดส่วนตามเงินทุนจริงของลูกค้าและ โบนัสเงินทุนในบัญชี พร้อมกับส่วนของกำไรตามสัดส่วนของจำนวนโบนัส ที่อาจจะมีข้อจำกัดสำหรับการถอนจากบัญชีการซื้อขาย จนกว่าโบนัสส่วนนี้จะได้รับการดำเนินการตามกฎ ที่เหมือนกับเงื่อนไขของโบนัสในการใช้งาน ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง
 12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขแคมเปญโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. ลูกค้าได้ยอมรับว่าในกรณีที่มีการลดระดับเงินทุนในปัจจุบัน (หุ้น/อัตราส่วนเงินทุน) ในบัญชีที่ต่ำกว่าระดับโบนัสเงินทุนในปัจจุบัน อย่างเช่น การขาดทุนในปัจจุบันมากกว่าเงินทุนจริงของลูกค้าในบัญชีเทรด ดังนั้นแล้วทุนทุกอย่างในตอนนั้นจะถูกคำนวณว่าเป็นโบนัสเงินทุนแบบเต็มจำนวน ในกรณีที่ไม่มีการฝากเงินเกิดขึ้นภายหลังในบัญชี ในส่วนของการฝากเงิน เงินทุนในบัญชีจะถูกคำนวณระหว่างโบนัสเงินทุน และเงินทุนจริงของลูกค้าที่เป็นสันส่วนกับจำนวนเงินฝาก และมูลค่าของโบนัสเงินทุนในช่วงเวลาที่ดำเนินการฝากเงิน
 14. ภาษาอย่างเป็นทางการของข้อตกลงก็คือภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีการแปลข้อตกลงมาหลายภาษารวมทั้งมีภาษาอังกฤษด้วย จะถือว่าข้อตกลงที่เป็นภาษาอังกฤษนั้นจะเป็นมาตรฐานการอ้างอิงอันดับต้นๆ

* นอกจากโบนัสเวลคั่ม 55% แล้ว ถ้าหากในบัญชีมีโบนัสอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้งาน โบนัสเงินสดทั้งหมดจะถูกดึงมาดำเนินการรวมกันโดยทั้งหมด ตามข้อตกลงวรรคที่ 11 ที่จะปรับใช้กับบัญชี

** ข้อ 7 มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการใช้การฉ้อโกงของระบบโบนัส แต่การบังคับใช้ไม่ได้หมายความว่าทุกบัญชีที่บริษัททำการยกเลิกโบนัสจะถูกประกาศให้เป็นบัญชีที่ละเมิดกฎใดๆ เพราะในบางกรณีก้เป็นไปได้ที่จะตรวจสอบการละเมิดกฎที่น่าสงสัย ความน่าจะเป็นของการยกเลิกโบนัสขึ้นอยู่กับการฉ้อโกงของระบบโบนัสที่ไม่เกิน 10%