Instaforex web trader

InstaForex
Web Trader

Trade now
close

การฝากเงิน

เรียน คุณลูกค้า พวกเราขอแจ้งว่า เมื่อคุณถอนเงินผ่านทางระบบการชำระเงินดังกล่าว คุณต้องทราบกฎระเบียบดังนี้ด้วย นั้นก็คือ ระบบการชำระเงินและสกุลเงินที่จะทำการฝากเงินและถอนเงินนั้น จะต้องเกิดขึ้นในช่องทางเดียวกัน

การถอนเงินและฝากเงินนั้น จะดำเนินการในช่วงระยะเวลาตามการทำการของฝ่ายการเงิน ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ เวลา 10 a.m. - 7 p.m. (UTC+3).

prev next
×

การโอนผ่านทางธนาคาร

ค่าธรรมเนียมของระบบ ในช่วงของการโอนนั้น ค่าคอมมิชชั่นของธนาคารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ก็จะถูกหักออกไป การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 2-4 วันทำการ

การโอนผ่านทางธนาคาร ใน THB ผ่าน Bangkok Bank, Bank of Ayudhya (Krungsri), CIMB Thai, Goverment Savings Bank, Karsikorn (K-bank), Kiatnakin, Krung Thai, Siam Commercial และ TMB banks

ไม่มีค่าธรรมเนียม การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1-7 ชั่วโมง

การโอนเงินภายในประเทศไทย

ค่าธรรมเนียมของธนาคารจะแตกต่างกัน การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1-2 วัน

ฝากเงินผ่านทาง บัตรธนาคาร

ค่าธรรมเนียมของระบบ การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง

PayCo

ไม่มีค่าธรรมเนียม การฝากเงินแบบทันที

Deposits for Thailand via QR code

No fees. Deposit is processed within 3 hours.

Deposit via AstroPay

No fees. Deposit is processed instantly or up to 24 hours.

การฝากเงินผ่านทาง Bitcoin

ไม่มีค่าธรรมเนียม การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง

การฝากเงินผ่านทาง Litecoin

ไม่มีค่าธรรมเนียม การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง

Deposit in Tether

No fees. Deposit is processed within 3 hours.

Deposit in Ethereum

No fees. Deposit is processed within 3 hours.

การโอนเงินภายในประเทศ

การโอนเงินภายในประเทศจีน

ค่าธรรมเนียมของธนาคารจะแตกต่างกัน การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1-2วัน

การโอนเงินภายในประเทศอินเดีย

ค่าธรรมเนียมของธนาคารจะแตกต่างกัน การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1-2วัน

การโอนเงินภายในประเทศสิงคโปร์

ค่าธรรมเนียมของธนาคารจะแตกต่างกัน การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1-2วัน

การโอนเงินภายในประเทศปากีสถาน

ค่าธรรมเนียมของธนาคารจะแตกต่างกัน การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1-2วัน

การโอนเงินภายในประเทศเกาหลี

ค่าธรรมเนียมของธนาคารจะแตกต่างกัน การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1-2วัน

การโอนเงินภายในประเทศแอฟริกา

ค่าธรรมเนียมของธนาคารจะแตกต่างกัน การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1-2วัน

การโอนเงินภายในประเทศบังคลาเทศ

ค่าธรรมเนียมของธนาคารจะแตกต่างกัน การฝากเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 1-2วัน