Instaforex web trader

InstaForex
Web Trader

Trade now
close

Chọn tiền thưởng của bạn

Trên trang này, bạn có thể chọn loại tiền thưởng mà bạn có thể nhận được vào tài khoản giao dịch của mình. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bạn không thể nhận được đồng thời tất cả các loại tiền thưởng có sẵn. Để có được điều đó, bạn phải mở một số lượng tài khoản giao dịch bằng số lượng các khoản tiền gửi vì tất cả các khoản tiền thưởng bên dưới không thể được ghi có vào cùng một tài khoản.

Nhiều lựa chọn tiền thưởng sẵn sàng phục vụ để đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.

InstaForex tiếp tục mở rộng phạm vi tiền thưởng, mang đến cơ hội không giới hạn cho khách hàng của mình. Tại đây, bạn có thể chọn phần thưởng phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của mình.

100% Bonus

Tiền thưởng chào mừng 100%

On first deposit. It's not compatible with other types of bonuses. Terms of depositing – instantly after the drawing-up of an application.

55% Bonus

Welcome Bonus 55%

For every deposit. Terms of depositing – instantly after the drawing-up of an application.

30% Bonus

Tiền thưởng Welcome 30%

Điều khoản kí gửi – ngay lập tức sau khi làm đơn đăng kí.

Club Bonus

Tiền thưởng Câu lạc bộ InstaForex

Tiền thưởng đặc biệt cho thành viên của Câu lạc bộ InstaForex. Họ có thể tính tiền thưởng thêm cùng với các loại tiền thưởng khác.

Coupon Bonus

Tiền thưởng coupon InstaForex

Giải thưởng từ các đối tác cho các hoạt động giao dịch tốt.